BANA HILL - HOIAN
VU & MAYA

Một chàng trai ít nói gặp phải một cô gái dễ thương lúc nào cũng luyên thuyên với những câu chuyện của mình, hai tính cách tưởng chừng như trái ngược nhau, nhưng có lẽ vì thế mà họ lại kết hợp nên một, để bù đắp cho nhau và trở thành đôi để cùng tiến đến hạnh phúc…..

popup image popup image popup image popup image popup image popup image
Next Project
DONG GIANG - HOIAN VIET NAM
LONG & NHI