MASERATI TOURNAMENT in BANAHILL GOLF CLUB

Lần đầu tiên Maserati tổ chức giao lưu giải Golf tại miền trung, với sự tham gia của nhiều Golfer đến từ trong và ngoài nước, trong thời điểm này Maserati cũng tổ chức chương trình Test Driver cho các Golfer tham gia giải đấu . . . .